Hoe zit het
met uw nota?
Zo dus!'

Uw rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid.

Over uw nota
Wij laten de rekening verzorgen door de firma Infomedics. Zij zijn specialist in het verzenden en innen van facturen voor derden. Dit betekent dat u de nota niet van tandartsenpraktijk Hofzicht ontvangt, maar van de Infomedics.
U dient deze nota te betalen binnen 30 dagen. In sommige gevallen wordt een nota eerst ingediend bij uw zorgverzekeraar. In dit geval ontvangt u alleen een (rest)nota voor kosten die niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden. Steeds meer mensen willen nota’s liever per e-mail ontvangen. Indien u dat ook wilt, neem dan contact met ons op.

Infomedics
Op de website infomedics.nl kunt u inloggen en de status en betalingsvoorwaarden van uw nota’s bekijken, ook vindt u nog aanvullende informatie. Heeft u toch nog vragen of vindt u het prettiger om persoonlijk met één van de medewerkers van de firma Infomedics te spreken, bel dan (036) 203 19 00.

Verhuizen
Gaat u verhuizen? Geef de adreswijziging dan tijdig door aan uw zorgaanbieder, zorgverzekeraar en de firma Infomedics. Zo voorkomt u onnodige rente- en incassokosten. Naast correcte adresgegevens is het van belang dat u de zorgaanbieder de juiste gegevens verstrekt over uw polisnummer en het BSN (burgerservicenummer).

En verder
Als u het niet eens bent met de rekening neem dan contact met ons op. Ook kunnen we u adviseren of en hoe u zich het best kunt verzekeren.

 

Zit u ergens mee?
Doe vooral
uw mond open!

Klachten

Het kan gebeuren dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld. Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Lukt dat niet, dan kunt u advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt.

KNMT
Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, waarbij wij zijn aangesloten. Na het invullen van het klachtenformulier, neemt een klachtenfunctionaris contact met u en de tandarts op om te bemiddelen. Komt er geen oplossing, dan kunt u uw klacht nog laten beoordelen door de Geschilleninstantie Mondzorg. Deze doet een bindende uitspraak.

Wij vragen u
niet veel,
maar wel wat

Huisregels en meer

Bij binnenkomst

Bij binnenkomst kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt opgehaald als u aan de beurt bent.
In onze praktijk zijn huisdieren niet toegestaan. Ook verzoeken wij u om uw mobieltje uit te zetten!

Verhinderd?

Indien u verhinderd bent, dan moet u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Dit dient u telefonisch te doen. Het afzeggen van uw afspraak per e-mail of inspreken van de voice mail is niet mogelijk!
Heeft u niet op tijd afgezegd, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Wensen en problemen

Bij een eerste bezoek brengen wij graag samen met u al uw tandheelkundige wensen en/of eventuele problemen in kaart. Daarbij vragen we ook naar uw gezondheid, medicijngebruik en allergieën. Dit in verband met mogelijke behandelingen of recepten die we voorschrijven.

Voorkomen

Het voorkomen van gaatjes en tandvleesaandoeningen is één van de belangrijkste pijlers van onze praktijk. Daarom is het belangrijk regelmatig uw gebit te laten controleren. Wij zullen u op de hoogte brengen wanneer het weer tijd is voor de controle.

Patiëntenadministratie

Vanzelfsprekend slaan wij uw gegevens op in onze patiëntenadministratie. Mocht er iets veranderen, zoals een verhuizing, een nieuwe verzekeraar of wijzigingen in uw medische gegevens, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Privacy

In de gezondheidszorg is het gebruikelijk om voor de patiëntenadministratie een privacyreglement te hanteren. Dat houdt onder meer in dat u inzage heeft in uw gegevens en dat wij alleen met uw toestemming gegevens aan derden mogen verstrekken.

Bij binnenkomst

Wij verzoeken u zich bij binnenkomst te melden aan de balie, zodat wij weten dat u er bent. Dit zorgt ervoor dat u beter op tijd wordt geholpen.
In onze praktijk zijn huisdieren niet toegestaan. Ook verzoeken wij u om uw mobieltje uit te zetten!

Verhinderd?

Indien u verhinderd bent, dan moet u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Dit dient u telefonisch te doen. Het afzeggen van uw afspraak per e-mail of inspreken van de voice mail is niet mogelijk!
Heeft u niet op tijd afgezegd, dan zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Wensen en problemen

Bij een eerste bezoek brengen wij graag samen met u al uw tandheelkundige wensen en/of eventuele problemen in kaart. Daarbij vragen we ook naar uw gezondheid, medicijngebruik en allergieën. Dit in verband met mogelijke behandelingen of recepten die we voorschrijven.

Voorkomen

Het voorkomen van gaatjes en tandvleesaandoeningen is één van de belangrijkste pijlers van onze praktijk. Daarom is het belangrijk regelmatig uw gebit te laten controleren. Wij zullen u op de hoogte brengen wanneer het weer tijd is voor de controle.

Patiëntenadministratie

Vanzelfsprekend slaan wij uw gegevens op in onze patiëntenadministratie. Mocht er iets veranderen, zoals een verhuizing, een nieuwe verzekeraar of wijzigingen in uw medische gegevens, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Privacy

In de gezondheidszorg is het gebruikelijk om voor de patiëntenadministratie een privacyreglement te hanteren. Dat houdt onder meer in dat u inzage heeft in uw gegevens en dat wij alleen met uw toestemming gegevens aan derden mogen verstrekken.